Resultaten

Goede intelligentie die eruit komt

De resultaten van PEP zijn blijvend. De verbeterde waarneming maakt gebruik van nieuwe verbindingen in de hersenen. Het fundament van informatieverwerking is steviger geworden.

Het effect van het Perceptual Enrichment Program werkt nog enige maanden door, dus ook nadat de behandeling is afgerond. Door te handelen in het dagelijks leven (school, sport, verkeer, werk), worden er steeds weer nieuwe verbindingen aangelegd.

Veel kinderen, pubers en volwassenen bereiken met PEP helderheid en rust in het denken. Ze geven meer blijk van hun capaciteiten en hun zelfvertrouwen in onbekende situaties.

Volwassenen krijgen bijvoorbeeld een beter overzicht in hun werk, kunnen informatie helderder overbrengen, vinden meer rust en voldoening.

Pubers kunnen gemakkelijker keuzes maken en relativeren.

Op school kunnen kinderen eindelijk blijk geven van hun intelligentie.

Voor jonge kinderen helpt PEP te onderscheiden wat je ziet (hoort, ruikt, voelt). Kinderen die PEP hebben gedaan begrijpen vaak beter wat er van hen gevraagd wordt.

Verder lezen... Verhalen