Voor wie is PEP geschikt?

PEP is geschikt voor mensen die moeite hebben met:

 • Aandacht en concentratie
 • Organisatie en planning
 • Ordenen en overzicht houden
 • Hoofd- en bijzaken scheiden
 • Keuzes maken
 • Emotie en gedrag
 • Geco÷rdineerd bewegen, motoriek, links- rechtsgevoel
 • Handschrift en verdeling van ruimte
 • Zich uitdrukken in taal
 • Vriendschappen sluiten en onderhouden
 • Het aanleren van schoolse taken zoals lezen en rekenen

Leeftijd, achtergrond of cultuur maken geen verschil. Immers, de werking van de hersenen en de uitdaging van het spel zijn universeel. En toch is iedereen weer uniek!

PEP is geen bijspijkercursus of gedragstherapie, maar schept betere voorwaarden om tot leren te komen.

Meer lezen... Hoe werkt PEP?