Verhalen

Meer verhalen

Jan (32) wil al heel lang zijn rijbewijs halen. Zijn probleem om links en rechts uit elkaar te houden zorgt er steeds voor dat hij te laat reageert. De examinator moet ingrijpen. Achteruit rijden is iets waar Jan het zweet van in zijn handen krijgt. Na PEP heeft Jan geen ezelsbruggetjes meer nodig. Na een halfjaar heeft Jan zijn rijbewijs.

Jurjen (8) is een dromerige jongen. Hij vindt het fijn om uit zomaar uit het raam te staren. Zijn juf moppert omdat hij zich niet concentreert. Hij mist belangrijke instructies en zijn werk is niet af. Jurjen doet de PEP en vindt na afloop dat “het niet meer zo druk is in mijn hoofd”.

Lisa (15) lijkt de rotzooi op haar kamer over het hoofd te zien. Na één keer PEP ruimt ze haar kamer rigoreus op. Zelfs ‘kinderachtige’ spullen mogen verdwijnen.

Demian (6) durft nu vooruit de trap af te lopen. Dankzij PEP kan hij diepte beter inschatten. Hij krijgt meer plezier in gym en wil leren fietsen.

Op school lukt het Suzanne (9) nu om aan haar taak te beginnen, zonder eerst om extra uitleg te vragen. Ze heeft nog wel veel tijd nodig, maar werkt in haar eigen tempo door.

Roy (12) neemt de informatie die juf op het bord heeft gezet nu wél op: hij heeft zijn toets op tijd voorbereid.

Rosa (11) kan allang klokkijken, maar besef van tijd heeft ze niet. Ze komt regelmatig te laat thuis. Dankzij PEP dringt het tot haar door dat ‘inpakken en wegwezen’ óók tijd kost.

Samira (9) is ernstig dyslectisch en al eens blijven zitten vanwege haar leesproblemen. Ze zegt nu niet meer: ‘dat kan ik toch niet’, maar probeert hoever ze kan komen. Bij een leestoets is haar enorme vooruitgang in begrijpend lezen opvallend.

Maarten (11) heeft geen moeilijkheden op school, maar thuis is zijn gedrag echt een probleem. Hij heeft regelmatig driftbuien en kan daarmee niet stoppen. Zijn ouders zijn erg begripvol maar hopen dat hij zijn gedrag beter kan reguleren. PEP helpt hem om beter te onderscheiden wat hij ziet en wat hij ermee kan doen. Hij ontdekt dat een situatie die aanleiding geeft tot frustratie niet altijd meer hoeft te leiden tot razernij. Hij kan kiezen!

Roos (40) is een echte ‘brokkenpiloot’, ze struikelt over haar eigen voeten en krijgt maar geen overzicht in haar huishouden. De PEP helpt haar om structuur te brengen in haar hoofd. Daardoor doen haar handen nu wat haar hoofd wil. Er komt rust en ruimte in het huis van Roos.

Wouter (8) komt bij mama in de keuken staan en vraagt: “Mama, hoe was jouw dag eigenlijk? Was het leuk op je werk?”

Youri (11) is erg gevoelig voor opmerkingen van leeftijdgenoten. Hij is niet zo stoer als anderen. Hij zoekt wel graag aansluiting. Dankzij PEP durft hij nu ook eens voor zichzelf op te komen. Hij is minder snel in tranen.

Rens (11) is erg druk, thuis en in de klas. Het lijkt wel alsof hij op ieder geluidje móet reageren. Na PEP hoort hij nog steeds van alles, maar hij kan langer en rustiger doorwerken zonder overal op in te gaan.

Bas (13) heeft een roerige start van zijn leven gehad. Hij vergeet ‘zijn hoofd mee te nemen’ en kan de volgorde van opstaan, aankleden, eten en naar school gaan met alle handelingen die daar bij horen maar niet ingeprent krijgen. Al tijdens de PEP-behandeling meldt hij trots dat hij overal lijstjes van heeft gemaakt. Na een vervolgbehandeling heeft hij alle lijstjes weggedaan: “ik weet nu wat ik doen moet!”

Demi (16) is erg faalangstig en prent zich alle leerstof goed in. Wanneer leraren plotseling iets anders doen dan waar ze op rekent, wordt ze erg onzeker. Haar ouders vinden dat ze na PEP veel beter kan relativeren. Demi zelf is al gauw vergeten hoezeer ze piekerde. Ze heeft nu meer tijd over voor leuke dingen, zoals dansen of kletsen.

Samir (7) kan zichzelf eindelijk zelf aankleden. Hij wil zich na het douchen zelf afdrogen vergeet daarbij zijn rug en benen niet!

Ireen (12) zegt over zichzelf: “door de PEP ben ik voor mezelf gaan denken”.

Verder lezen... Wetenschappelijke basis