Patricia Theisen

Het Perceptual Enrichment Program is ontwikkeld door Patricia Theisen uit de USA. Ze is oorspronkelijk schilderes en zangeres. Als jonge moeder van 5 kinderen werkt ze als vrijwilliger met jongdelinquenten en in crisisopvang. Door modules in psychologie en sociologie te behalen, wordt ze toegelaten tot een medische opleiding. Ze volgt ook colleges neurologie en anatomie en gaat werken met blinde en slechtziende kinderen. Ze ontdekt daar meer over de flexibiliteit van de hersenen. Functies van beschadigde hersengebieden kunnen worden overgenomen door andere. Ze stelt vragen waar nog geen antwoord op is en besluit weer te gaan studeren. Intussen werkt ze aan een hersen-stimulatie programma, dat gebruikt wordt in centra waar mensen met een hersenbeschadiging revalideren. Dit programma wordt steeds verbeterd en verfijnd.

Op dit programma en de onderbouwing ervan promoveert ze in 1981 aan de Portland State University, Oregon. Het idee om neurologische vraagstukken te verbinden aan de ontwikkeling van de perceptie is volkomen nieuw. Het programma, dat inmiddels PEP heet, wordt op verschillende plaatsen in de USA toegepast in klinieken. Patricia leidt overal zelf de therapeuten op. In 1995 verhuist ze naar Bangalore, India waar ze in haar eigen kliniek dagelijks met kinderen werkt en nog steeds onderzoek doet.