Het Perceptual Enrichment Program in Nederland maakt deel uit van een wereldwijde organisatie rondom Patricia Theisen als onderzoeker, opleider en aanjager. Zij traint zelf alle mensen die PEP aanbieden en stelt hoge eisen aan hun vooropleiding, professionele grondhouding en competenties. Alle facilitators hebben een achtergrond in het onderwijs of de (jeugd-)hulpverlening.