Wetenschap

Wetenschappelijke basis

De ontwikkeling van de waarneming verloopt in een aantal stadia, beschreven door ontwikkelingspsychologen als Jean Piaget, Margaret Mahler en Rosemary Cohen.

Over de ontwikkeling van de hersenen wordt steeds meer bekend. Dankzij wetenschappelijk onderzoek van de laatste twintig jaar is de beeldvorming over het menselijk brein enorm veranderd.

Door de beide wetenschappen (ontwikkelingspsychologie en neurologie) te combineren is het Perceptual Enrichment Program ontstaan.

PEP werkt in op de senso-motorische ontwikkeling, de vorming van ego, de cognitieve vaardigheden en het gebruik van taal.

Verder lezen... Wat is waarneming